งานนี้เต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริง เด็กๆ เบิกบานด้วยความตื่นเต้นและยิ้มกว้างขณะสวมรองเท้าคู่ใหม่และดูดีมาก

งานนี้เต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริง เด็กๆ เบิกบานด้วยความตื่นเต้นและยิ้มกว้างขณะสวมรองเท้าคู่ใหม่และดูดีมาก

ข้อกำหนดในการตรวจสอบสถานะของซัพพลายเชนจะแพร่หลายมากขึ้น Oxford Economics พบว่าในอุตสาหกรรมต่างๆ 88% ของบริษัทได้สร้างพันธกิจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความยั่งยืนหรือกำลังอยู่ในขั้นตอนการเขียน แต่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขามองเห็นได้อย่างชัดเจนในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของตนเอง และมีเพียง 21% เท่านั้นที่มองเห็นได้อย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของซัพพลายเออร์5 นอกจากนี้ Deloitte ยังพบว่าแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคที่ 

ไม่เปิดเผยและไม่โปร่งใสมีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะสูญเสียความไว้วางใจที่มีความหมายต่อผู้บริโภค6

ผู้ค้าปลีกจำนวนมากขึ้นกำลังมองหาแบรนด์ที่สามารถให้ความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงในรูปแบบของการรับรองจากบุคคลที่สาม กฎระเบียบด้านสิทธิมนุษยชนและการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านสิ่งแวดล้อม (HREDD) ได้เริ่มขึ้นในยุโรปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมาธิการยุโรปรับข้อเสนอที่มุ่งส่งเสริมพฤติกรรมองค์กรที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั่วโลก7และเยอรมนีผ่านกฎหมายตรวจสอบสถานะห่วงโซ่อุปทานของเยอรมนีในปี 2564 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1 มกราคม2566 สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตาม – สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศกฎที่เสนอไปแล้วและการแก้ไขกฎเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะองค์กร8

Fairtrade ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ตัดสินใจในการจัดหาอย่างมีจริยธรรมและตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน

มาเป็นเวลากว่า 30 ปี และยังคงปรับปรุงต่อไปว่าจะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ดำเนินการตรวจสอบสถานะได้อย่างไร Fairtrade ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมาตรฐานทองคำสำหรับการรับรองโดยกลุ่มตรวจสอบอิสระที่ชื่อว่า Fair World Project ในคู่มืออ้างอิงสำหรับโปรแกรม Fair Trade and Worker Welfare Programsซึ่งชี้ให้เห็นถึงการรับรอง

ในฐานะพันธมิตรที่มุ่งสู่เป้าหมายสำหรับแบรนด์ต่างๆ ที่ต้องการสร้างคุณค่าที่ดี การเรียกร้องการเติบโตในผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดอย่างยั่งยืน 

ดัชนีส่วนแบ่งการตลาดที่ยั่งยืนปี 2021 พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำการตลาดเพื่อความยั่งยืนมีส่วนทำให้สินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคเติบโตหนึ่งในสามระหว่างปี 2015 ถึง 2021 และส่วนแบ่งการตลาดยังคงเติบโตต่อเนื่องทุกปีในปีที่9 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดแบบยั่งยืนมีส่วนแบ่งตลาด 17% เพิ่มขึ้น +3.3 เปอร์เซ็นต์จากปี 2558 โดยมีการเติบโตอย่างมากในช่วงที่เกิดโรคระบาด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดแบบยั่งยืนเติบโตเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้วางตลาดแบบยั่งยืนถึง 2.7 เท่า⁹

แนะนำ 666slotclub / dummyrummyvip / hooheyhowonlinevip