คนท้องถิ่นจากวาตามู ประเทศเคนยา ทำงานร่วมกับ Local Ocean Conservation เพื่อเก็บขยะพลาสติกบนชายหาดทุกวันศุกร์

คนท้องถิ่นจากวาตามู ประเทศเคนยา ทำงานร่วมกับ Local Ocean Conservation เพื่อเก็บขยะพลาสติกบนชายหาดทุกวันศุกร์

เราอยู่ท่ามกลางกระแสคลื่นพิษที่ท่วมท้น เนื่องจากพลาสติกสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลเสียต่อสิทธิมนุษยชนในหลายๆ ด้านตลอดวงจรชีวิตของพลาสติก”วงจร’ ที่เป็นอันตรายผู้เชี่ยวชาญสรุปว่าทุกขั้นตอนของ “วัฏจักรพลาสติก” เป็นอันตรายต่อสิทธิของผู้คนต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวิต สุขภาพ อาหาร น้ำ และมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอได้อย่างไรการผลิตพลาสติกปล่อยสารอันตรายและเกือบทั้งหมดต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลาสติกเองก็มีสารเคมีที่เป็นพิษ

ซึ่งทำให้มนุษย์และธรรมชาติตกอยู่ในความเสี่ยง นอกจากนี้85 เปอร์เซ็นต์ของพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

ทิ้งลงเอยด้วยการฝังกลบหรือทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน การเผา การรีไซเคิล และ “วิธีแก้ปัญหาที่ผิดพลาดและทำให้เข้าใจผิด” มีแต่จะซ้ำเติมภัยคุกคาม พวกเขากล่าวเสริมว่า “พลาสติก ไมโครพลาสติก และสารอันตรายที่มีอยู่ในอาหารที่เรากิน น้ำที่เราดื่ม และอากาศที่เรา หายใจ ”ทุกข์ใน 

‘เขตสังเวยคำแถลงยังกล่าวถึงชุมชนชายขอบที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการสัมผัสกับมลพิษและขยะที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกเรากังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับกลุ่มที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความอยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการสัมผัสกับมลภาวะพลาสติกที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน ‘เขตสังเวย’” พวกเขากล่าวโดยอ้างถึงสถานที่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเหมืองเปิด โรงกลั่นน้ำมัน โรงเหล็ก และโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามลพิษจากพลาสติกมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ “น่าตกใจ” 

ซึ่งมักถูกมองข้าม “ตัวอย่างเช่น อนุภาคพลาสติกที่พบในมหาสมุทรจำกัดความสามารถของระบบนิเวศทางทะเลในการกำจัดก๊าซเรือนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศ” พวกเขากล่าวในฐานะผู้รายงานพิเศษ นายบอยด์และนายโอ เรลลานาได้รับมอบอำนาจจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ พวกเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ UN และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน

พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คณะมนตรีและสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองมติหลักที่รับรองสิทธิมนุษยชนต่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน ซึ่งควรกระตุ้นและชี้แนะความคิดริเริ่มในการจัดการกับมลพิษจากพลาสติก

พวกเขายังยินดีกับความคืบหน้าในสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันระหว่างประเทศเพื่อเปลี่ยนกระแสของมลพิษพลาสติก รวมถึงในสิ่งแวดล้อมทางทะเล โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ( UNEP ) คาดการณ์ว่าปริมาณขยะพลาสติกที่เข้าสู่ระบบนิเวศทางน้ำอาจสูงถึง23 ถึง 37 ล้านตันต่อปีภายในปี 2583

การเจรจายังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ที่กรุงปารีส ต่อจากการประชุมครั้งแรกที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่ประเทศอุรุกวัย

คืนยอดเสีย